Basın Odası
Haberler

Yüksek Ar-Ge Gücü

Sözal Kimya

Sektörde faaliyet gösteren firmalar ciroların belli bir kısmının Ar-Ge faaliyetleri için harcamaktadır. Rekabet gücümüzü arttırmak için 14 kişilik Ar-Ge ekibimiz , tüm kaynakları araştırmakta, bu alanda ürünler. geliştirmekte, ve bu ürünleri, ürün yelpazesine eklemektedir. Şirketimiz için rekabetçi olabilmek; uzun vadeli stratejilere odaklanmak, riskleri etkin şekilde yönetirken tüm paydaşların çıkarlarını korumayı hedeflemek ve stratejileri sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde şekillendirebilmekle mümkündür. Uzun vadeli ve stratejik bakış açımız çerçevesinde şirketimiz yeni ürünlere, markalara ve Ar-Ge faaliyetlerine yaptığı yatımları arttırmayı hedeflemektedir.