Basın Odası
Basında Sözal

Basın Açıklaması

2015-2023 ARGE Vizyonu yaklaşımımız, müşterilemizin ihtiyaçlarının tamamen karşılandığı teknolojileri üretmeyi hedef almıştır.

Sözal Kimya Sosyal Sorumlulukları kapsamındaki etkinliklerini ise artan bir biçimde planlı ve sürdürebilir birr şekilde yürütmektedir.

İşyeri kazaları ve çalışmaktan kaynaklanan hastalıklara karşı da çalışanlarına, uygun ve güvenli ortamlar sağlayıp, gerek teorik gerekse işbaşı eğitimlerini vererek koruyucu önlemler almaktadır.

Kalite,Müşteri Memnuniyeti ve Tedarik Zinciri Politikaları

Sözal Kimya Kalite Politikası, kalite bilinci ile sorgulayıcı bakış açısına saygılı ve şirket kültürüne uyumlu insan kaynaklarının gelişimini teşvik etmektedir. Buna bağlı olarak, Kalite Politikası, iş süreçlerinin her bir değer halkasını, dünya çapında rekabetçiliğe çevirmeye yöneliktir.

İhtiyacı karşılayan ürün ve proseslerin tekrarlanabilirliğinin yanısıra, pazar araştırmaları, ürün seçimi, uygulama, ürünün standardizasyonu ile dokümantasyonu, pazardan bilgi beslemesi esasına dayanarak ürün geliştirilmesi ve satış sonrası hizmetlerin tamamı; satış, pazarlama ve destek grubu sorumluluğunda yürütülür.

Gerektiğinde, Sözal Kimya Satış Temsilcisi veya Uygulama Laboratuarı

( Tel. 00 90 224 331 5153-54-55 & info@sozal.com.tr)

ile doğrudan temas kurabilirsiniz.

Müşterilere özel bilginin, üçüncü şahıslara aktarılmaması, bir diğer temel ilkesidir.

Müşterilerinden gelen sorular, şikayetler ve istekler kayıt edilir; mümkün olduğunca açık ve net biçimde cevaplandırılır. Geri bilgi akışı, iş süreçleri ile ürün ve hizmetlerimizin gelişimine çevrilmeye çalışılır.

Stratejik Hedefler

Sözal Kimya’nın Stratejik hedefi ise;

Ana stratejik büyüme pazarı olarak Türkiye’ye odaklanarak, 2017 Yılına dek, Pazardan %5 pay almak ve 2025 Yılına kadar bu payı %10’a çıkarmaktır.

Bunun yanısıra komşu ülkelerde sektörü ve fırsatları izlemek, uygunsa, değerlendirmek ve 2017-2023 Yılları arasındaki dönemde de ürün portföyündekilerinin % 16-18’ini Sözal Kimya’da ortak yatırımlar yoluyla üretmeyi hedef almaktadır.